Подсказка

H-800x90x350mm

материал-12x12mm/12x6mm

1,20kg