Подсказка

H-800x260x460mm

материал-12x12mm/12x6mm

2,25kg