3-0001

3-0001

H-400x30mm

материал-12x12mm

0,49kg

Детайла се предлага на метал,
без грунд и боя.По желание на клиента може да бъде
изработен от материал различен от указаният.
Начин на плащане:
-по сметка

Description

H-400x30mm

материал-12x12mm

0,49kg