3-0004

3-0004

H-500x30mm

материал-12x12mm

0,70kg

Детайла се предлага на метал,
без грунд и боя.По желание на клиента може да бъде
изработен от материал различен от указаният.
Начин на плащане:
-по сметка

Description

H-500x30mm

материал-12x12mm

0,70kg