3-0007

3-0007

H-1250mm

материал-12x12mm

1,61kg

Детайла се предлага на метал,
без грунд и боя.По желание на клиента може да бъде
изработен от материал различен от указаният.
Начин на плащане:
-по сметка

Description

H-1250mm

материал-12x12mm

1,61kg